தமிழ்

Micah 7:18 in Tamil

மீகா 7:18
தமது சுதந்தரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தைப் பொறுத்து, மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் கிருபைசெய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்றென்றைக்கும் கோபம் வையார்.

Micah 7:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy.

American Standard Version (ASV)

Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth over the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in lovingkindness.

Bible in Basic English (BBE)

Who is a God like you, offering forgiveness for evil-doing and overlooking the sins of the rest of his heritage? he does not keep his wrath for ever, because his delight is in mercy.

Darby English Bible (DBY)

Who is a ùGod like unto thee, that forgiveth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger for ever, because he delighteth in loving-kindness.

World English Bible (WEB)

Who is a God like you, who pardons iniquity, And passes over the disobedience of the remnant of his heritage? He doesn’t retain his anger forever, Because he delights in loving kindness.

Young’s Literal Translation (YLT)

Who `is’ a God like Thee? taking away iniquity, And passing by the transgression of the remnant of His inheritance, He hath not retained for ever His anger, Because He — He delighteth `in’ kindness.

மீகா 7:18 in English

thamathu Suthantharaththil Meethiyaanavarkalutaiya Akkiramaththaip Poruththu, Meeruthalai Mannikkira Thaevareerukku Oppaana Thaevan Yaar? Avar Kirupaiseyya Virumpukirapatiyaal Avar Ententaikkum Kopam Vaiyaar.


Read Full Chapter : Micah 7