தமிழ்

Micah 7:14 in Tamil

மீகா 7:14
கர்மேலின் நடுவிலே தனித்து வனவாசமாயிருக்கிற உமது சுதந்தரமான மந்தையாகிய உம்முடைய ஜனத்தை உமது கோலினால் மேய்த்தருளும்; பூர்வநாட்களில் மேய்ந்ததுபோலவே அவர்கள் பாசானிலும் கீலேயாத்திலும் மேய்வார்களாக.

Micah 7:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.

American Standard Version (ASV)

Feed thy people with thy rod, the flock of thy heritage, which dwell solitarily, in the forest in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.

Bible in Basic English (BBE)

Keep your people safe with your rod, the flock of your heritage, living by themselves in the woods in the middle of Carmel: let them get their food in Bashan and Gilead as in the past.

Darby English Bible (DBY)

Feed thy people with thy rod, the flock of thine inheritance, dwelling alone in the forest, in the midst of Carmel: let them feed in Bashan and Gilead, as in the days of old.

World English Bible (WEB)

Shepherd your people with your staff, The flock of your heritage, Who dwell by themselves in a forest, In the midst of fertile pasture land, let them feed; In Bashan and Gilead, as in the days of old.

Young’s Literal Translation (YLT)

Rule Thou Thy people with Thy rod, The flock of Thine inheritance, Dwelling alone `in’ a forest in the midst of Carmel, They enjoy Bashan and Gilead as in days of old.

மீகா 7:14 in English

karmaelin Naduvilae Thaniththu Vanavaasamaayirukkira Umathu Suthantharamaana Manthaiyaakiya Ummutaiya Janaththai Umathu Kolinaal Maeyththarulum; Poorvanaatkalil Maeynthathupolavae Avarkal Paasaanilum Geelaeyaaththilum Maeyvaarkalaaka.


Read Full Chapter : Micah 7