தமிழ்

Matthew 2:6 in Tamil

மத்தேயு 2:6
யூதேயா தேசத்திலுள்ள பெத்லகேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல; என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்படுவார் என்று, தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள்.

Matthew 2:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

American Standard Version (ASV)

And thou Bethlehem, land of Judah, Art in no wise least among the princes of Judah: For out of thee shall come forth a governor, Who shall be shepherd of my people Israel.

Bible in Basic English (BBE)

You Beth-lehem, in the land of Judah, are not the least among the chiefs of Judah: out of you will come a ruler, who will be the keeper of my people Israel.

Darby English Bible (DBY)

And *thou* Bethlehem, land of Juda, art in no wise the least among the governors of Juda; for out of thee shall go forth a leader who shall shepherd my people Israel.

World English Bible (WEB)

‘You Bethlehem, land of Judah, Are in no way least among the princes of Judah: For out of you shall come forth a governor, Who shall shepherd my people, Israel.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

And thou, Beth-Lehem, the land of Judah, thou art by no means the least among the leaders of Judah, for out of thee shall come one leading, who shall feed My people Israel.’

மத்தேயு 2:6 in English

yoothaeyaa Thaesaththilulla Pethlakaemae, Yoothaavin Pirapukkalil Nee Siriyathalla; En Janamaakiya Isravaelai Aalum Pirapu Unnidaththil Irunthu Purappaduvaar Entu, Theerkkatharisiyinaal Eluthappattirukkirathu Entarkal.


Read Full Chapter : Matthew 2