தமிழ்

Micah 7:19 in Tamil

மீகா 7:19
அவர் திரும்ப நம்மேல் இரங்குவார்; நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் சமுத்தித்தின் ஆழங்களில் போட்டுவிடுவார்.


மீகா 7:19 in English

avar Thirumpa Nammael Iranguvaar; Nammutaiya Akkiramangalai Adakki Nammutaiya Paavangalaiyellaam Samuththiththin Aalangalil Pottuviduvaar.


Read Full Chapter : Micah 7