தமிழ்

Titus 2:14 in Tamil

தீத்து 2:14
அவர் நம்மைச் சகல அக்கிரமங்களினின்று மீட்டுக்கொண்டு, தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும், நற்கிரியைகளைச் செய்ய பக்திவைராக்கியமுள்ளவர்களாகவும் நம்மைச் சுத்திகரிக்கும்படி, நமக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்தார்.

Titus 2:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

American Standard Version (ASV)

who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a people for his own possession, zealous of good works.

Bible in Basic English (BBE)

Who gave himself for us, so that he might make us free from all wrongdoing, and make for himself a people clean in heart and on fire with good works.

Darby English Bible (DBY)

who gave himself for us, that he might redeem us from all lawlessness, and purify to himself a peculiar people, zealous for good works.

World English Bible (WEB)

who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify for himself a people for his own possession, zealous for good works.

Young’s Literal Translation (YLT)

who did give himself for us, that he might ransom us from all lawlessness, and might purify to himself a peculiar people, zealous of good works;

தீத்து 2:14 in English

avar Nammaich Sakala Akkiramangalinintu Meettukkonndu, Thamakkuriya Sontha Janangalaakavum, Narkiriyaikalaich Seyya Pakthivairaakkiyamullavarkalaakavum Nammaich Suththikarikkumpati, Namakkaakath Thammaiththaamae Oppukkoduththaar.


Read Full Chapter : Titus 2