தமிழ்

Numbers 25:13 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:13
அவன் தன் தேவனுக்காக பக்திவைராக்கியம் காண்பித்து, இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காகப் பாவநிவர்த்தி செய்தபடியினால், அவனுக்கும் அவனுக்குப் பின்பு அவன் சந்ததிக்கும் நித்திய ஆசாரிய பட்டத்திற்குரிய உடன்படிக்கை உண்டாயிருக்கும் என்று சொல் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.

American Standard Version (ASV)

and it shall be unto him, and to his seed after him, the covenant of an everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made atonement for the children of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And by this agreement, he and his sons after him have the right to be priests for ever; because, by his care for the honour of his God, he took away the sin of the children of Israel.

Darby English Bible (DBY)

And he shall have it, and his seed after him, the covenant of an everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made atonement for the children of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.

World English Bible (WEB)

and it shall be to him, and to his seed after him, the covenant of an everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made atonement for the children of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it hath been to him and to his seed after him a covenant of a priesthood age-during, because that he hath been zealous for his God, and doth make atonement for the sons of Israel.’

எண்ணாகமம் 25:13 in English

avan Than Thaevanukkaaka Pakthivairaakkiyam Kaannpiththu, Isravael Puththirarukkaakap Paavanivarththi Seythapatiyinaal, Avanukkum Avanukkup Pinpu Avan Santhathikkum Niththiya Aasaariya Pattaththirkuriya Udanpatikkai Unndaayirukkum Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Numbers 25