தமிழ்

Numbers 25:14 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:14
மீதியானிய ஸ்திரீயோடே குத்துண்டு செத்த இஸ்ரவேல் மனிதனுடைய பேர் சிம்ரி; அவன் சல்லுூவின் குமாரனும், சிமியோனியரின் தகப்பன் வம்சத்தில் ஒரு பிரபுவுமாயிருந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites.

American Standard Version (ASV)

Now the name of the man of Israel that was slain, who was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a fathers’ house among the Simeonites.

Bible in Basic English (BBE)

Now the man of Israel who was put to death with the woman of Midian was Zimri, the son of Salu, a chief of one of the families of the Simeonites.

Darby English Bible (DBY)

And the name of the man of Israel that was slain, who was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, the prince of a father’s house of the Simeonites.

Webster’s Bible (WBT)

Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites.

World English Bible (WEB)

Now the name of the man of Israel that was slain, who was slain with the Midianite woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a fathers’ house among the Simeonites.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the name of the man of Israel who is smitten, who hath been smitten with the Midianitess, `is’ Zimri son of Salu, prince of the house of a father of the Simeonite;

எண்ணாகமம் 25:14 in English

meethiyaaniya Sthireeyotae Kuththunndu Seththa Isravael Manithanutaiya Paer Simri; Avan Salluூvin Kumaaranum, Simiyoniyarin Thakappan Vamsaththil Oru Pirapuvumaayirunthaan.


Read Full Chapter : Numbers 25