தமிழ்

Numbers 25:4 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:4
கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: கர்த்தருடைய உக்கிரமான கோபம் இஸ்ரவேலை விட்டு நீங்கும்படி நீ ஜனங்களின் தலைவர் எல்லாரையும் கூட்டிக்கொண்டு, அப்படிச் செய்தவர்களைச் சூரியனுக்கு எதிரே கர்த்தருடைய சந்நிதானத்தில் தூக்கிப்போடும்படி செய் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto Moses, Take all the chiefs of the people, and hang them up unto Jehovah before the sun, that the fierce anger of Jehovah may turn away from Israel.

Bible in Basic English (BBE)

Then the Lord said to Moses, Take all the chiefs of the people, hanging them up in the sun before the Lord, so that the wrath of the Lord may be turned from Israel.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses, Take all the heads of the people, and hang them up to Jehovah before the sun, that the fierce anger of Jehovah may be turned away from Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD said to Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to Moses, Take all the chiefs of the people, and hang them up to Yahweh before the sun, that the fierce anger of Yahweh may turn away from Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses, `Take all the chiefs of the people, and hang them before Jehovah — over-against the sun; and the fierceness of the anger of Jehovah doth turn back from Israel.’

எண்ணாகமம் 25:4 in English

karththar Moseyai Nnokki: Karththarutaiya Ukkiramaana Kopam Isravaelai Vittu Neengumpati Nee Janangalin Thalaivar Ellaaraiyum Koottikkonndu, Appatich Seythavarkalaich Sooriyanukku Ethirae Karththarutaiya Sannithaanaththil Thookkippodumpati Sey Entar.


Read Full Chapter : Numbers 25