தமிழ்

Numbers 25:5 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:5
அப்படியே மோசே இஸ்ரவேலின் நியாயாதிபதிகளை நோக்கி: நீங்கள் அவரவர் பாகால்பேயோரைப் பற்றிக்கொண்ட உங்கள் மனிதரைக் கொன்றுபோடுங்கள் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baalpeor.

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that have joined themselves unto Baal-peor.

Bible in Basic English (BBE)

So Moses said to the judges of Israel, Let everyone put to death those of his men who have had relations with the women of Moab in honour of the Baal of Peor.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to the judges of Israel, Slay every one his men that have joined themselves to Baal-Peor.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined to Baal-peor.

World English Bible (WEB)

Moses said to the judges of Israel, Kill you everyone his men who have joined themselves to Baal Peor.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto the judges of Israel, `Slay ye each his men who are joined to Baal-Peor.’

எண்ணாகமம் 25:5 in English

appatiyae Mose Isravaelin Niyaayaathipathikalai Nnokki: Neengal Avaravar Paakaalpaeyoraip Pattikkonnda Ungal Manitharaik Kontupodungal Entan.


Read Full Chapter : Numbers 25