தமிழ்

Numbers 25:6 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:6
அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் அனைவரும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலுக்கு முன்பாக அழுதுகொண்டு நிற்கையில், அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் புத்திரரில் ஒருவன் ஒரு மீதியானிய ஸ்திரீயைத் தன் சகோதரரிடத்தில் அழைத்துக் கொண்டுவந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation.

American Standard Version (ASV)

And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, while they were weeping at the door of the tent of meeting.

Bible in Basic English (BBE)

Then one of the children of Israel came to his brothers, taking with him a woman of Midian, before the eyes of Moses and all the meeting of the people, while they were weeping at the door of the Tent of meeting.

Darby English Bible (DBY)

And behold, a man of the children of Israel came and brought a Midianitish woman to his brethren, in the sight of Moses, and in the sight of the whole assembly of the children of Israel, who were weeping before the entrance of the tent of meeting.

Webster’s Bible (WBT)

And, behold, one of the children of Israel came and brought to his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation.

World English Bible (WEB)

Behold, one of the children of Israel came and brought to his brothers a Midianite woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, while they were weeping at the door of the tent of meeting.

Young’s Literal Translation (YLT)

And lo, a man of the sons of Israel hath come, and bringeth in unto his brethren the Midianitess, before the eyes of Moses, and before the eyes of all the company of the sons of Israel, who are weeping at the opening of the tent of meeting;

எண்ணாகமம் 25:6 in English

appoluthu Moseyum Isravael Puththiraraakiya Sapaiyaar Anaivarum Aasarippuk Koodaaravaasalukku Munpaaka Aluthukonndu Nirkaiyil, Avarkal Kannkalukku Munpaaka Isravael Puththiraril Oruvan Oru Meethiyaaniya Sthireeyaith Than Sakothararidaththil Alaiththuk Konnduvanthaan.


Read Full Chapter : Numbers 25