தமிழ்

Exodus 32:27 in Tamil

யாத்திராகமம் 32:27
அவன் அவர்களை நோக்கி: உங்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் பட்டயத்தைத் தன் அரையிலே கட்டிக்கொண்டு, பாளயமெங்கும் உள்ளும் புறம்பும் வாசலுக்கு வாசல் போய், ஒவ்வொருவனும் தன்தன் சகோதரனையும் ஒவ்வொருவனும் தன்தன் சிநேகிதனையும் ஒவ்வொருவனும் தன்தன் அயலானையும் கொன்றுபோடக்கடவன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 32:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto them, Thus saith the LORD God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.

American Standard Version (ASV)

And he said unto them, Thus saith Jehovah, the God of Israel, Put ye every man his sword upon his thigh, and go to and fro from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to them, This is the word of the Lord, the God of Israel: Let every man take his sword at his side, and go from one end of the tents to the other, putting to death his brother and his friend and his neighbour.

Darby English Bible (DBY)

And he said to them, Thus saith Jehovah, the God of Israel: Put every man his sword upon his hip; go and return from gate to gate through the camp, and slay every man his brother, and every man his friend, and every man his neighbour.

Webster’s Bible (WBT)

And he said to them, Thus saith the LORD God of Israel, Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.

World English Bible (WEB)

He said to them, “Thus says Yahweh, the God of Israel, ‘Every man put his sword on his thigh, and go back and forth from gate to gate throughout the camp, and every man kill his brother, and every man his companion, and every man his neighbor.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and he saith to them, `Thus said Jehovah, God of Israel, Put each his sword by his thigh, pass over and turn back from gate to gate through the camp, and slay each his brother, and each his friend, and each his relation.’

யாத்திராகமம் 32:27 in English

avan Avarkalai Nnokki: Ungalil Ovvoruvanum Than Pattayaththaith Than Araiyilae Kattikkonndu, Paalayamengum Ullum Purampum Vaasalukku Vaasal Poy, Ovvoruvanum Thanthan Sakotharanaiyum Ovvoruvanum Thanthan Sinaekithanaiyum Ovvoruvanum Thanthan Ayalaanaiyum Kontupodakkadavan Entu Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Sollukiraar Entan.


Read Full Chapter : Exodus 32