தமிழ்

Luke 14:26 in Tamil

லூக்கா 14:26
யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து, தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரனையும் சகோதரிகளையும், தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கமாட்டான்.

Luke 14:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

American Standard Version (ASV)

If any man cometh unto me, and hateth not his own father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

Bible in Basic English (BBE)

And turning round, he said to them, If any man comes to me, and has not hate for his father and mother and wife and children and brothers and sisters, and even for his life, he may not be my disciple.

Darby English Bible (DBY)

If any man come to me, and shall not hate his own father and mother, and wife, and children, and brothers, and sisters, yea, and his own life too, he cannot be my disciple;

World English Bible (WEB)

“If anyone comes to me, and doesn’t hate his own father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, and his own life also, he can’t be my disciple.

Young’s Literal Translation (YLT)

`If any one doth come unto me, and doth not hate his own father, and mother, and wife, and children, and brothers, and sisters, and yet even his own life, he is not able to be my disciple;

லூக்கா 14:26 in English

yaathoruvan Ennidaththil Vanthu, Than Thakappanaiyum Thaayaiyum Manaiviyaiyum Pillaikalaiyum Sakotharanaiyum Sakotharikalaiyum, Than Jeevanaiyum Verukkaavittal Enakkuch Seeshanaayirukkamaattan.


Read Full Chapter : Luke 14