தமிழ்

Deuteronomy 33:9 in Tamil

உபாகமம் 33:9
தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும்: நான் உங்களைப் பாரேன் என்று சொல்லி, தன் சகோதரரை அங்கிகரியாமல், தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமலிருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக; அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளைக் கைக்கொண்டு, உம்முடைய உடன்படிக்கையைக் காக்கிறவர்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Deuteronomy 33:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who said unto his father and to his mother, I have not seen him; neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children: for they have observed thy word, and kept thy covenant.

American Standard Version (ASV)

Who said of his father, and of his mother, I have not seen him; Neither did he acknowledge his brethren, Nor knew he his own children: For they have observed thy word, And keep thy covenant.

Bible in Basic English (BBE)

Who said of his father, Who is he? and of his mother, I have not seen her; he kept himself separate from his brothers and had no knowledge of his children: for they have given ear to your word and kept your agreement.

Darby English Bible (DBY)

Who said to his father and to his mother, I see him not, And he acknowledged not his brethren, And knew not his own children; For they have observed thy word, And kept thy covenant.

Webster’s Bible (WBT)

Who said to his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor know his own children: for they have observed thy word, and kept thy covenant.

World English Bible (WEB)

Who said of his father, and of his mother, I have not seen him; Neither did he acknowledge his brothers, Nor knew he his own children: For they have observed your word, Keep your covenant.

Young’s Literal Translation (YLT)

Who is saying of his father and his mother, I have not seen him; And his brethren he hath not discerned, And his sons he hath not known; For they have observed Thy saying, And Thy covenant they keep.

உபாகமம் 33:9 in English

than Thakappanukkum Than Thaaykkum: Naan Ungalaip Paaraen Entu Solli, Than Sakothararai Angikariyaamal, Than Pillaikalaiyum Ariyaamalirukkiravan Vasamaay Avaikal Iruppathaaka; Avarkal Ummutaiya Vaarththaikalaik Kaikkonndu, Ummutaiya Udanpatikkaiyaik Kaakkiravarkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 33