தமிழ்

Luke 14:11 in Tamil

லூக்கா 14:11
தன்னைத் தான் உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.

Luke 14:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

American Standard Version (ASV)

For everyone that exalteth himself shall be humbled; and he that humbleth himself shall be exalted.

Bible in Basic English (BBE)

For every man who gives himself a high place will be put down, but he who takes a low place will be lifted up.

Darby English Bible (DBY)

for every one that exalts himself shall be abased, and he that abases himself shall be exalted.

World English Bible (WEB)

For everyone who exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.”

Young’s Literal Translation (YLT)

because every one who is exalting himself shall be humbled, and he who is humbling himself shall be exalted.’

லூக்கா 14:11 in English

thannaith Thaan Uyarththukiravanevanum Thaalththappaduvaan, Thannaiththaan Thaalththukiravan Uyarththappaduvaan Entar.


Read Full Chapter : Luke 14