தமிழ்

Numbers 25:11 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:11
நான் என் எரிச்சலில் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நிர்மூலமாக்காதபடிக்கு, ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் குமாரனான எலெயாசாரின் மகன் பினெகாஸ், என் நிமித்தம் அவர்கள் நடுவில் பக்திவைராக்கியம் காண்பித்ததினால், இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் உண்டான என் உக்கிரத்தைத் திருப்பினான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

American Standard Version (ASV)

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them, so that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

Bible in Basic English (BBE)

Through Phinehas, and because of his passion for my honour, my wrath has been turned away from the children of Israel, so that I have not sent destruction on them all in my wrath.

Darby English Bible (DBY)

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them, so that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

Webster’s Bible (WBT)

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, (while he was zealous for my sake among them,) that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

World English Bible (WEB)

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned my wrath away from the children of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them, so that I didn’t consume the children of Israel in my jealousy.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Phinehas, son of Eleazar, son of Aaron the priest, hath turned back My fury from the sons of Israel, by his being zealous with My zeal in their midst, and I have not consumed the sons of Israel in My zeal.

எண்ணாகமம் 25:11 in English

naan En Erichchalil Isravael Puththirarai Nirmoolamaakkaathapatikku, Aasaariyanaakiya Aaronin Kumaaranaana Eleyaasaarin Makan Pinekaas, En Nimiththam Avarkal Naduvil Pakthivairaakkiyam Kaannpiththathinaal, Isravael Puththirar Mael Unndaana En Ukkiraththaith Thiruppinaan.


Read Full Chapter : Numbers 25