தமிழ்

Numbers 25:18 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:18
பேயோரின் சங்கதியிலும் பேயோரின் நிமித்தம் வாதையுண்டான நாளிலே குத்துண்ட அவர்கள் சகோதரியாகிய கஸ்பி என்னும் மீதியான் பிரபுவினுடைய குமாரத்தியின் சங்கதியிலும், அவர்கள் உங்களுக்குச் செய்த சர்ப்பனைகளினால் உங்களை மோசம்போக்கி நெருக்கினார்களே என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor’s sake.

American Standard Version (ASV)

for they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of the prince of Midian, their sister, who was slain on the day of the plague in the matter of Peor.

Bible in Basic English (BBE)

For they are a danger to you with their false ways, causing sin to come on you in the question of Peor, and because of Cozbi, their sister, the daughter of the chief of Midian, who was put to death at the time of the disease which came on you because of Peor.

Darby English Bible (DBY)

for they have harassed you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, who was slain on the day of the plague because of the matter of Peor.

Webster’s Bible (WBT)

For they distress you with their wiles, with which they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian their sister, who was slain in the day of the plague for Peor’s sake.

World English Bible (WEB)

for they vex you with their wiles, with which they have deceived you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of the prince of Midian, their sister, who was slain on the day of the plague in the matter of Peor.

Young’s Literal Translation (YLT)

for they are adversaries to you with their frauds, `with’ which they have acted fraudulently to you, concerning the matter of Peor, and concerning the matter of Cozbi, daughter of a prince of Midian, their sister, who is smitten in the day of the plague for the matter of Peor.’

எண்ணாகமம் 25:18 in English

paeyorin Sangathiyilum Paeyorin Nimiththam Vaathaiyunndaana Naalilae Kuththunnda Avarkal Sakothariyaakiya Kaspi Ennum Meethiyaan Pirapuvinutaiya Kumaaraththiyin Sangathiyilum, Avarkal Ungalukkuch Seytha Sarppanaikalinaal Ungalai Mosampokki Nerukkinaarkalae Entar.


Read Full Chapter : Numbers 25