தமிழ்

Numbers 25:15 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:15
குத்துண்ட மீதியானிய ஸ்திரீயின் பேர் கஸ்பி, அவள் சூரின் குமாரத்தி, அவன் மீதியானியருடைய தகப்பன் வம்சத்தாரான ஜனங்களுக்குத் தலைவனாயிருந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian.

American Standard Version (ASV)

And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head of the people of a fathers’ house in Midian.

Bible in Basic English (BBE)

And the woman of Midian who was put to death was Cozbi, the daughter of Zur; he was the head of a family in Midian.

Darby English Bible (DBY)

And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was tribal head of a father’s house in Midian.

Webster’s Bible (WBT)

And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian.

World English Bible (WEB)

The name of the Midianite woman who was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head of the people of a fathers’ house in Midian.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the name of the woman who is smitten, the Midianitess, `is’ Cozbi daughter of Zur, head of a people — of the house of a father in Midian `is’ he.

எண்ணாகமம் 25:15 in English

kuththunnda Meethiyaaniya Sthireeyin Paer Kaspi, Aval Soorin Kumaaraththi, Avan Meethiyaaniyarutaiya Thakappan Vamsaththaaraana Janangalukkuth Thalaivanaayirunthaan.


Read Full Chapter : Numbers 25