தமிழ்

Deuteronomy 7:6 in Tamil

உபாகமம் 7:6
நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னைத் தமக்குச் தெரிந்துகொண்டார்.

Deuteronomy 7:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.

American Standard Version (ASV)

For thou art a holy people unto Jehovah thy God: Jehovah thy God hath chosen thee to be a people for his own possession, above all peoples that are upon the face of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

For you are a holy people to the Lord your God: marked out by the Lord your God to be his special people out of all the nations on the face of the earth.

Darby English Bible (DBY)

For a holy people art thou unto Jehovah thy God: Jehovah thy God hath chosen thee to be unto him a people for a possession, above all the peoples that are upon the face of the earth.

Webster’s Bible (WBT)

For thou art a holy people to the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special people to himself, above all people that are upon the face of the earth.

World English Bible (WEB)

For you are a holy people to Yahweh your God: Yahweh your God has chosen you to be a people for his own possession, above all peoples who are on the face of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

for a holy people `art’ thou to Jehovah thy God; on thee hath Jehovah thy God fixed, to be to Him for a peculiar people, out of all the peoples who `are’ on the face of the ground.

உபாகமம் 7:6 in English

nee Un Thaevanaakiya Karththarukkup Parisuththa Janam, Poochchakkaraththilulla Ellaa Janangalilum Un Thaevanaakiya Karththar Unnaith Thamakkuch Therinthukonndaar.


Read Full Chapter : Deuteronomy 7