தமிழ்

Galatians 1:4 in Tamil

கலாத்தியர் 1:4
அவர் நம்மை இப்பொழுதிருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்தார்;

Galatians 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

American Standard Version (ASV)

who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil world, according to the will of our God and Father:

Bible in Basic English (BBE)

Who gave himself for our sins, so that he might make us free from this present evil world, after the purpose of our God and Father:

Darby English Bible (DBY)

who gave himself for our sins, so that he should deliver us out of the present evil world, according to the will of our God and Father;

World English Bible (WEB)

who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil age, according to the will of our God and Father–

Young’s Literal Translation (YLT)

who did give himself for our sins, that he might deliver us out of the present evil age, according to the will of God even our Father,

கலாத்தியர் 1:4 in English

avar Nammai Ippoluthirukkira Pollaatha Pirapanjaththinintu Viduvikkumpati Nammutaiya Pithaavaakiya Thaevanutaiya Siththaththinpatiyae Nammutaiya Paavangalukkaakath Thammaiththaamae Oppukkoduththaar;


Read Full Chapter : Galatians 1