தமிழ்

Galatians 1:1 in Tamil

கலாத்தியர் 1:1
மனுஷராலுமல்ல, மனுஷன் மூலமாயுமல்ல, இயேசுகிறிஸ்துவினாலும், அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும், அப்போஸ்தலனாயிருக்கிற பவுலாகிய நானும்,

Galatians 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

American Standard Version (ASV)

Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),

Bible in Basic English (BBE)

Paul, an Apostle (not from men, and not through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who made him come back from the dead),

Darby English Bible (DBY)

Paul, apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ, and God [the] Father who raised him from among [the] dead,

World English Bible (WEB)

Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, an apostle — not from men, nor through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who did raise him out of the dead —

கலாத்தியர் 1:1 in English

manusharaalumalla, Manushan Moolamaayumalla, Yesukiristhuvinaalum, Avarai Mariththoriliruntheluppina Pithaavaakiya Thaevanaalum, Apposthalanaayirukkira Pavulaakiya Naanum,


Read Full Chapter : Galatians 1