தமிழ்

Ephesians 1:19 in Tamil

எபேசியர் 1:19
தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி, அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும், நீங்கள் அறியும்படிக்கு, அவர் உங்களுக்குப் பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களைக் கொடுக்கவேண்டுமென்றும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

Ephesians 1:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,

American Standard Version (ASV)

and what the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to that working of the strength of his might

Bible in Basic English (BBE)

And how unlimited is his power to us who have faith, as is seen in the working of the strength of his power,

Darby English Bible (DBY)

and what the surpassing greatness of his power towards us who believe, according to the working of the might of his strength,

World English Bible (WEB)

and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to that working of the strength of his might

Young’s Literal Translation (YLT)

and what the exceeding greatness of His power to us who are believing, according to the working of the power of His might,

எபேசியர் 1:19 in English

thaam Kiristhuvai Mariththorilirunthu Eluppi, Avaridaththil Nadappiththa Thamathu Palaththa Saththuvaththin Vallamaippatiyae Visuvaasikkiravarkalaakiya Nammidaththilae Kaannpikkum Thammutaiya Vallamaiyin Makaa Maenmaiyaana Makaththuvam Innathentum, Neengal Ariyumpatikku, Avar Ungalukkup Pirakaasamulla Manakkannkalaik Kodukkavaenndumentum Vaenntikkollukiraen.


Read Full Chapter : Ephesians 1