தமிழ்

Ephesians 1:14 in Tamil

எபேசியர் 1:14
அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார்.

Ephesians 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

American Standard Version (ASV)

which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of `God’s’ own possession, unto the praise of his glory.

Bible in Basic English (BBE)

Which is the first-fruit of our heritage, till God gets back that which is his, to the praise of his glory.

Darby English Bible (DBY)

who is [the] earnest of our inheritance to the redemption of the acquired possession to [the] praise of his glory.

World English Bible (WEB)

who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God’s own possession, to the praise of his glory.

Young’s Literal Translation (YLT)

which is an earnest of our inheritance, to the redemption of the acquired possession, to the praise of His glory.

எபேசியர் 1:14 in English

avarukkuch Sonthamaanavarkal Avarutaiya Makimaikkup Pukalchchiyaaka Meetkappaduvaarkal Enpatharku Aaviyaanavar Nammutaiya Suthantharaththin Achchaாramaayirukkiraar.


Read Full Chapter : Ephesians 1