தமிழ்

Ephesians 1:1 in Tamil

எபேசியர் 1:1
தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாயிருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது:

Ephesians 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

American Standard Version (ASV)

Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints that are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:

Bible in Basic English (BBE)

Paul, an Apostle of Christ Jesus by the purpose of God, to the saints who are at Ephesus, and those who have faith in Christ Jesus:

Darby English Bible (DBY)

Paul, apostle of Jesus Christ by God’s will, to the saints and faithful in Christ Jesus who are at Ephesus.

World English Bible (WEB)

Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, to the saints who are in Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

எபேசியர் 1:1 in English

thaevanutaiya Siththaththinaalae Yesukiristhuvinutaiya Apposthalanaakiya Pavul, Epaesuvilae Kiristhu Yesuvukkul Visuvaasikalaayirukkira Parisuththavaankalukku Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : Ephesians 1