தமிழ்

Matthew 6:9 in Tamil

மத்தேயு 6:9
நீங்கள் ஜெபம்பண்ணவேண்டிய விதமாவது; பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக;

Matthew 6:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

American Standard Version (ASV)

After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.

Bible in Basic English (BBE)

Let this then be your prayer: Our Father in heaven, may your name be kept holy.

Darby English Bible (DBY)

Thus therefore pray *ye*: Our Father who art in the heavens, let thy name be sanctified,

World English Bible (WEB)

Pray like this: ‘Our Father in heaven, may your name be kept holy.

Young’s Literal Translation (YLT)

thus therefore pray ye: `Our Father who `art’ in the heavens! hallowed be Thy name.

மத்தேயு 6:9 in English

neengal Jepampannnavaenntiya Vithamaavathu; Paramanndalangalilirukkira Engal Pithaavae, Ummutaiya Naamam Parisuththappaduvathaaka;


Read Full Chapter : Matthew 6