தமிழ்

Matthew 26:42 in Tamil

மத்தேயு 26:42
அவர் மறுபடியும் இரண்டாந்தரம் போய்: என் பிதாவே, இந்தப் பாத்திரத்தில் நான் பானம்பண்ணினாலொழிய இது என்னை விட்டு நீங்கக்கூடாதாகில், உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.

Matthew 26:42 in Other Translations

King James Version (KJV)

He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

American Standard Version (ASV)

Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.

Bible in Basic English (BBE)

Again, a second time he went away, and said in prayer, O my Father, if this may not go from me without my taking it, let your pleasure be done.

Darby English Bible (DBY)

Again going away a second time he prayed saying, My Father, if this cannot pass [from me] unless I drink it, thy will be done.

World English Bible (WEB)

Again, a second time he went away, and prayed, saying, “My Father, if this cup can’t pass away from me unless I drink it, your desire be done.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Again, a second time, having gone away, he prayed, saying, `My Father, if this cup cannot pass away from me except I drink it, Thy will be done;’

மத்தேயு 26:42 in English

avar Marupatiyum Iranndaantharam Poy: En Pithaavae, Inthap Paaththiraththil Naan Paanampannnninaaloliya Ithu Ennai Vittu Neengakkoodaathaakil, Ummutaiya Siththaththinpati Aakakkadavathu Entu Jepampannnninaar.


Read Full Chapter : Matthew 26