தமிழ்

Matthew 26:67 in Tamil

மத்தேயு 26:67
அப்பொழுது, அவருடைய முகத்தில் துப்பி, அவரைக் குட்டினார்கள்; சிலர் அவரைக் கன்னத்தில் அறைந்து:

Matthew 26:67 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,

American Standard Version (ASV)

Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,

Bible in Basic English (BBE)

Then they put shame on him, and were cruel to him: and some gave him blows, saying,

Darby English Bible (DBY)

Then they spit in his face, and buffeted him, and some struck him with the palms of their hand,

World English Bible (WEB)

Then they spit in his face and beat him with their fists, and some slapped him,

Young’s Literal Translation (YLT)

Then did they spit in his face and buffet him, and others did slap,

மத்தேயு 26:67 in English

appoluthu, Avarutaiya Mukaththil Thuppi, Avaraik Kuttinaarkal; Silar Avaraik Kannaththil Arainthu:


Read Full Chapter : Matthew 26