தமிழ்

Micah 5:1 in Tamil

மீகா 5:1
சேனைகளையுடைய நகரமே, இப்போது தண்டுதண்டாகக் கூடிக்கொள்; நமக்கு விரோதமாக முற்றிக்கை போடப்படும்; இஸ்ரவேலுடைய நியாயாதிபதியைக் கோலினால் கன்னத்திலே அடிப்பார்கள்.

Micah 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.

American Standard Version (ASV)

Now shalt thou gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us; they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.

Bible in Basic English (BBE)

And you, Beth-lehem Ephrathah, the least among the families of Judah, out of you one will come to me who is to be ruler in Israel; whose going out has been purposed from time past, from the eternal days.

Darby English Bible (DBY)

Now gather thyself in troops, O daughter of troops; he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.

World English Bible (WEB)

Now you shall gather yourself in troops, Daughter of troops. He has laid siege against us; They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek.

Young’s Literal Translation (YLT)

Now gather thyself together, O daughter of troops, A siege he hath laid against us, With a rod they smite on the cheek the judge of Israel.

மீகா 5:1 in English

senaikalaiyutaiya Nakaramae, Ippothu Thannduthanndaakak Kootikkol; Namakku Virothamaaka Muttikkai Podappadum; Isravaelutaiya Niyaayaathipathiyaik Kolinaal Kannaththilae Atippaarkal.


Read Full Chapter : Micah 5