தமிழ்

Isaiah 8:9 in Tamil

ஏசாயா 8:9
ஜனங்களே, நீங்கள் கூட்டங்கூடுங்கள், முறியடிக்கப்படுவீர்கள்; தூர தேசத்தாராகிய நீங்கள் எல்லாரும் செவிகொடுங்கள்; இடைக்கட்டிக்கொள்ளுங்கள், முறிந்தோடுவீர்கள்,

Isaiah 8:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries: gird yourselves, and ye shall be broken in pieces; gird yourselves, and ye shall be broken in pieces.

American Standard Version (ASV)

Make an uproar, O ye peoples, and be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries: gird yourselves, and be broken in pieces; gird yourselves, and be broken in pieces.

Bible in Basic English (BBE)

Have knowledge, O peoples, and be in fear; give ear, all you far-off parts of the earth:

Darby English Bible (DBY)

Rage, ye peoples, and be broken in pieces! And give ear, all ye distant parts of the earth: Gird yourselves, and be broken in pieces; gird yourselves, and be broken in pieces!

World English Bible (WEB)

Make an uproar, O you peoples, and be broken in pieces! And give ear, all you of far countries: gird yourselves, and be broken in pieces! Gird yourselves, and be broken in pieces!

Young’s Literal Translation (YLT)

Be friends, O nations, and be broken, And give ear, all ye far off ones of earth, Gird yourselves, and be broken, Gird yourselves, and be broken.

ஏசாயா 8:9 in English

janangalae, Neengal Koottangaூdungal, Muriyatikkappaduveerkal; Thoora Thaesaththaaraakiya Neengal Ellaarum Sevikodungal; Itaikkattikkollungal, Murinthoduveerkal,


Read Full Chapter : Isaiah 8