தமிழ்

Ezekiel 38:9 in Tamil

எசேக்கியேல் 38:9
பெருங்காற்றைப்போல் எழும்பி வருவாய்; நீயும் உன்னுடைய எல்லா இராணுவங்களும் உன்னோடேகூட இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் கார்மேகம்போல் தேசத்தை மூடுவீர்கள்.

Ezekiel 38:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee.

American Standard Version (ASV)

And thou shalt ascend, thou shalt come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy hordes, and many peoples with thee.

Bible in Basic English (BBE)

And you will go up, you will come like a storm, you will be like a cloud covering the land, you and all your forces, and a great number of peoples with you.

Darby English Bible (DBY)

And thou shalt ascend, thou shalt come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many peoples with thee.

World English Bible (WEB)

You shall ascend, you shall come like a storm, you shall be like a cloud to cover the land, you, and all your hordes, and many peoples with you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thou hast gone up — as wasting thou comest in, As a cloud to cover the land art thou, Thou and all thy bands, and many peoples with thee.

எசேக்கியேல் 38:9 in English

perungaattaைppol Elumpi Varuvaay; Neeyum Unnutaiya Ellaa Iraanuvangalum Unnotaekooda Irukkum Thiralaana Janangalum Kaarmaekampol Thaesaththai Mooduveerkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 38