தமிழ்

Joel 3:9 in Tamil

யோவேல் 3:9
இதைப் புறஜாதிகளுக்குள் கூறுங்கள்; யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம்பண்ணுங்கள், பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்கள்; யுத்தவீரர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறிவரக்கடவர்கள்.

Joel 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up:

American Standard Version (ASV)

Proclaim ye this among the nations; prepare war; stir up the mighty men; let all the men of war draw near, let them come up.

Bible in Basic English (BBE)

And further, what are you to me, O Tyre and Zidon and all the circle of Philistia? will you give me back any payment? and if you do, quickly and suddenly I will send it back on your head,

Darby English Bible (DBY)

Proclaim this among the nations: prepare war, arouse the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up.

World English Bible (WEB)

Proclaim this among the nations: Prepare war. Stir up the mighty men. Let all the warriors draw near. Let them come up.

Young’s Literal Translation (YLT)

Proclaim ye this among nations, Sanctify a war, stir up the mighty ones, Come nigh, come up, let all the men of war.

யோவேல் 3:9 in English

ithaip Purajaathikalukkul Koorungal; Yuththaththukku Aayaththampannnungal, Paraakkiramasaalikalai Eluppungal; Yuththaveerar Ellaarum Sernthu Aerivarakkadavarkal.


Read Full Chapter : Joel 3