தமிழ்

Jeremiah 46:3 in Tamil

எரேமியா 46:3
கேடகங்களையும் பரிசைகளையும் ஆயத்தம்பண்ணி, யுத்தத்துக்கு வாருங்கள்.


எரேமியா 46:3 in English

kaedakangalaiyum Parisaikalaiyum Aayaththampannnni, Yuththaththukku Vaarungal.


Read Full Chapter : Jeremiah 46