தமிழ்

Ezekiel 21:21 in Tamil

எசேக்கியேல் 21:21
பாபிலோன் ராஜா இரண்டு வழிகளின் முனையாகிய வழிப்பிரிவிலே நிமித்தம் பார்க்கிறதற்காக நிற்பான்; அம்புகளைத் தீட்டி, விக்கிரகங்களை உசாவி, ஈரலால் குறிபார்ப்பான்.


எசேக்கியேல் 21:21 in English

paapilon Raajaa Iranndu Valikalin Munaiyaakiya Valippirivilae Nimiththam Paarkkiratharkaaka Nirpaan; Ampukalaith Theetti, Vikkirakangalai Usaavi, Eeralaal Kuripaarppaan.


Read Full Chapter : Ezekiel 21