தமிழ்

Numbers 12:14 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:14
கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: அவள் தகப்பன் அவள் முகத்திலே காறித் துப்பினதுண்டானால், அவள் ஏழுநாள் வெட்கப்படவேண்டாமோ, அதுபோலவே அவள் ஏழுநாள் பாளயத்துக்குப் புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்து, பின்பு சேர்த்துக்கொள்ளப்படக்கடவள் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in again.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut up without the camp seven days, and after that she shall be brought in again.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said to Moses, If her father had put a mark of shame on her, would she not be shamed for seven days? Let her be shut up outside the tent-circle for seven days, and after that she may come in again.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah said to Moses, But had her father anyways spat in her face, should she not be shamed seven days? She shall be shut outside the camp seven days, and afterwards she shall be received in [again].

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD said to Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received again.

World English Bible (WEB)

Yahweh said to Moses, If her father had but spit in her face, shouldn’t she be ashamed seven days? let her be shut up outside of the camp seven days, and after that she shall be brought in again.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah saith unto Moses, `And her father had but spat in her face — is she not ashamed seven days? she is shut out seven days at the outside of the camp, and afterwards she is gathered.’

எண்ணாகமம் 12:14 in English

karththar Moseyai Nnokki: Aval Thakappan Aval Mukaththilae Kaarith Thuppinathunndaanaal, Aval Aelunaal Vetkappadavaenndaamo, Athupolavae Aval Aelunaal Paalayaththukkup Purampae Vilakkappattirunthu, Pinpu Serththukkollappadakkadaval Entar.


Read Full Chapter : Numbers 12