தமிழ்

Numbers 12:15 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:15
அப்படியே மிரியாம் ஏழுநாள் பாளயத்துக்குப் புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்தாள்; மிரியாம் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுமட்டும் ஜனங்கள் பிரயாணம்பண்ணாதிருந்தார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.

American Standard Version (ASV)

And Miriam was shut up without the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.

Bible in Basic English (BBE)

So Miriam was shut up outside the tent-circle for seven days: and the people did not go forward on their journey till Miriam had come in again.

Darby English Bible (DBY)

And Miriam was shut outside the camp seven days; and the people did not journey till Miriam was received in [again].

Webster’s Bible (WBT)

And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.

World English Bible (WEB)

Miriam was shut up outside of the camp seven days: and the people didn’t travel until Miriam was brought in again.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Miriam is shut out at the outside of the camp seven days, and the people hath not journeyed till Miriam is gathered;

எண்ணாகமம் 12:15 in English

appatiyae Miriyaam Aelunaal Paalayaththukkup Purampae Vilakkappattirunthaal; Miriyaam Serththukkollappadumattum Janangal Pirayaanampannnnaathirunthaarkal.


Read Full Chapter : Numbers 12