தமிழ்

Numbers 12:16 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:16
பின்பு, ஜனங்கள் ஆஸரோத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பாரான் வனாந்தரத்திலே பாளயமிறங்கினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran.

American Standard Version (ASV)

And afterward the people journeyed from Hazeroth, and encamped in the wilderness of Paran.

Bible in Basic English (BBE)

After that, the people went on from Hazeroth and put up their tents in the waste land of Paran.

Darby English Bible (DBY)

And afterwards the people journeyed from Hazeroth, and encamped in the wilderness of Paran.

Webster’s Bible (WBT)

And afterward the people removed from Hazeroth, and encamped in the wilderness of Paran.

World English Bible (WEB)

Afterward the people traveled from Hazeroth, and encamped in the wilderness of Paran.

Young’s Literal Translation (YLT)

and afterwards have the people journeyed from Hazeroth, and they encamp in the wilderness of Paran.

எண்ணாகமம் 12:16 in English

pinpu, Janangal Aasaroththilirunthu Purappattu, Paaraan Vanaantharaththilae Paalayamiranginaarkal.


Read Full Chapter : Numbers 12