தமிழ்

Numbers 12:13 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:13
அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி: என் தேவனே, அவளைக் குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses cried unto the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.

American Standard Version (ASV)

And Moses cried unto Jehovah, saying, Heal her, O God, I beseech thee.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses, crying to the Lord, said, Let my prayer come before you, O God, and make her well.

Darby English Bible (DBY)

And Moses cried to Jehovah, saying, O ùGod, heal her, I beseech thee!

Webster’s Bible (WBT)

And Moses cried to the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.

World English Bible (WEB)

Moses cried to Yahweh, saying, Heal her, God, I beg you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses crieth unto Jehovah, saying, `O God, I pray Thee, give, I pray Thee, healing to her.’

எண்ணாகமம் 12:13 in English

appoluthu Mose Karththarai Nnokki: En Thaevanae, Avalaik Kunamaakkum Entu Kenjinaan.


Read Full Chapter : Numbers 12