தமிழ்

Isaiah 37:20 in Tamil

ஏசாயா 37:20
இப்போதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்களெல்லாம் அறியும்படிக்கு, எங்களை அவன் கைக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம்பண்ணினான்.

Isaiah 37:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the LORD, even thou only.

American Standard Version (ASV)

Now therefore, O Jehovah our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art Jehovah, even thou only.

Bible in Basic English (BBE)

But now, O Lord our God, give us salvation from his hand, so that it may be clear to all the kingdoms of the earth that you, and you only, are the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And now, Jehovah our God, save us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art Jehovah, thou only.

World English Bible (WEB)

Now therefore, Yahweh our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are Yahweh, even you only.

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, Jehovah our God, save us from his hand, and all kingdoms of the earth do know that Thou `art’ Jehovah, Thyself alone.’

ஏசாயா 37:20 in English

ippothum Engal Thaevanaakiya Karththaavae, Neer Oruvarae Karththar Entu Poomiyin Raajyangalellaam Ariyumpatikku, Engalai Avan Kaikku Neengalaakki Iratchiyum Entu Vinnnappampannnninaan.


Read Full Chapter : Isaiah 37