தமிழ்

1 Kings 18:36 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 18:36
அந்திப்பலி செலுத்தும் நேரத்திலே, தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து: ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும், நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும், நான் இந்தக் காரியங்களையெல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்கப்பண்ணும்.

1 Kings 18:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass at the time of the offering of the `evening’ oblation, that Elijah the prophet came near, and said, O Jehovah, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.

Bible in Basic English (BBE)

Then at the time of the offering, Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be seen this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things by your order.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass at [the time of] the offering up of the oblation, that Elijah the prophet drew near, and said, Jehovah, God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things by thy word.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.

World English Bible (WEB)

It happened at the time of the offering of the [evening] offering, that Elijah the prophet came near, and said, Yahweh, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, at the going up of the `evening-‘present, that Elijah the prophet cometh nigh and saith, `Jehovah, God of Abraham, Isaac, and Israel, to-day let it be known that Thou `art’ God in Israel, and I Thy servant, that by Thy word I have done the whole of these things;

1 இராஜாக்கள் 18:36 in English

anthippali Seluththum Naeraththilae, Theerkkatharisiyaakiya Eliyaa Vanthu: Aapirakaamukkum Eesaakkukkum Yaakkopukkum Thaevanaakiya Karththaavae, Isravaelilae Neer Thaevan Entum, Naan Ummutaiya Ooliyakkaaran Entum, Naan Inthak Kaariyangalaiyellaam Ummutaiya Vaarththaiyinpati Seythaen Entum Intaikku Vilangappannnum.


Read Full Chapter : 1 Kings 18