தமிழ்

Isaiah 37:37 in Tamil

ஏசாயா 37:37
அப்பொழுது அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிப் பிரயாணப்பட்டுத் திரும்பிப்போய், நினிவேயில் இருந்துவிட்டான்.

Isaiah 37:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.

American Standard Version (ASV)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.

Bible in Basic English (BBE)

Sennacherib, king of Assyria, went back to his place at Nineveh.

Darby English Bible (DBY)

And Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and abode at Nineveh.

World English Bible (WEB)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and lived at Nineveh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And journey, and go, and turn back doth Sennacherib king of Asshur, and dwelleth in Nineveh.

ஏசாயா 37:37 in English

appoluthu Aseeriyaa Raajaavaakiya Sanakerip Pirayaanappattuth Thirumpippoy, Ninivaeyil Irunthuvittan.


Read Full Chapter : Isaiah 37