தமிழ்

Jonah 4:11 in Tamil

யோனா 4:11
வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத இலட்சத்து இருபதினாயிரம்பேருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருகஜீவன்களும் இருக்கிற மகா நகரமாகிய நினிவேக்காக நான் பரிதபியாமலிருப்பேனோ என்றார்.

Jonah 4:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more then sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?

American Standard Version (ASV)

and should not I have regard for Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?

Bible in Basic English (BBE)

And am I not to have mercy on Nineveh, that great town, in which there are more than a hundred and twenty thousand persons without the power of judging between right and left, as well as much cattle?

Darby English Bible (DBY)

and I, should not I have pity on Nineveh, the great city, wherein are more than a hundred and twenty thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?

World English Bible (WEB)

Shouldn’t I be concerned for Nineveh, that great city, in which are more than one hundred twenty thousand persons who can’t discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?”

Young’s Literal Translation (YLT)

and I — have not I pity on Nineveh, the great city, in which there are more than twelve myriads of human beings, who have not known between their right hand and their left — and much cattle!’

யோனா 4:11 in English

valathukaikkum Idathukaikkum Viththiyaasam Ariyaatha Ilatchaththu Irupathinaayirampaerukku Athikamaana Manusharum Anaeka Mirukajeevankalum Irukkira Makaa Nakaramaakiya Ninivaekkaaka Naan Parithapiyaamaliruppaeno Entar.


Read Full Chapter : Jonah 4