தமிழ்

Isaiah 37:30 in Tamil

ஏசாயா 37:30
உனக்கு அடையாளமாயிருப்பது என்னவென்றால்: இந்த வருஷத்திலே தப்பிப் பயிராகிறதையும், இரண்டாம் வருஷத்திலே தானாய் விளைகிறதையும் சாப்பிடுவீர்கள்; மூன்றாம் வருஷத்திலோ விதைத்து அறுத்து, திராட்சத்தோட்டங்களை நாட்டி, அவைகளின் கனிகளைப் புசிப்பீர்கள்.

Isaiah 37:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such as groweth of itself; and the second year that which springeth of the same: and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.

American Standard Version (ASV)

And this shall be the sign unto thee: ye shall eat this year that which groweth of itself, and in the second year that which springeth of the same; and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.

Bible in Basic English (BBE)

And this will be the sign to you: you will get your food this year from what comes up of itself, and in the second year from the produce of the same; and in the third year you will put in your seed, and get in the grain, and make vine-gardens, and take of their fruit.

Darby English Bible (DBY)

And this [shall be] the sign unto thee: there shall be eaten this year such as groweth of itself; and in the second year that which springeth of the same; but in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards and eat the fruit thereof.

World English Bible (WEB)

This shall be the sign to you: you shall eat this year that which grows of itself, and in the second year that which springs of the same; and in the third year sow you, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit of it.

Young’s Literal Translation (YLT)

— And this to thee `is’ the sign, Food of the year `is’ self-sown grain, And in the second year the spontaneous growth, And in the third year, sow ye and reap, And plant vineyards, and eat their fruit.

ஏசாயா 37:30 in English

unakku Ataiyaalamaayiruppathu Ennavental: Intha Varushaththilae Thappip Payiraakirathaiyum, Iranndaam Varushaththilae Thaanaay Vilaikirathaiyum Saappiduveerkal; Moontam Varushaththilo Vithaiththu Aruththu, Thiraatchaththottangalai Naatti, Avaikalin Kanikalaip Pusippeerkal.


Read Full Chapter : Isaiah 37