தமிழ்

2 Kings 20:9 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 20:9
அதற்கு ஏசாயா: கர்த்தர் தாம் சொன்ன வார்த்தையின்படியே செய்வாரென்பதற்கு, கர்த்தரால் உனக்கு உண்டாகும் அடையாளமாகச் சாயை பத்துப் பாகை முன்னிட்டுப் போகவேண்டுமோ, பத்துப்பாகை பின்னிட்டுத் திரும்ப வேண்டுமோ என்று கேட்டான்.

2 Kings 20:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Isaiah said, This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?

American Standard Version (ASV)

And Isaiah said, This shall be the sign unto thee from Jehovah, that Jehovah will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten steps, or go back ten steps?

Bible in Basic English (BBE)

And Isaiah said, This is the sign the Lord will give you, that he will do what he has said; will the shade go forward ten degrees or back?

Darby English Bible (DBY)

And Isaiah said, This [shall be] the sign to thee from Jehovah, that Jehovah will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?

Webster’s Bible (WBT)

And Isaiah said, This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will do the thing that he hath spoken: shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees?

World English Bible (WEB)

Isaiah said, This shall be the sign to you from Yahweh, that Yahweh will do the thing that he has spoken: shall the shadow go forward ten steps, or go back ten steps?

Young’s Literal Translation (YLT)

And Isaiah saith, `This `is’ to thee the sign from Jehovah, that Jehovah doth the thing that He hath spoken — The shadow hath gone on ten degrees, or it doth turn back ten degrees?’

2 இராஜாக்கள் 20:9 in English

atharku Aesaayaa: Karththar Thaam Sonna Vaarththaiyinpatiyae Seyvaarenpatharku, Karththaraal Unakku Unndaakum Ataiyaalamaakach Saayai Paththup Paakai Munnittup Pokavaenndumo, Paththuppaakai Pinnittuth Thirumpa Vaenndumo Entu Kaettan.


Read Full Chapter : 2 Kings 20