தமிழ்

2 Kings 20:8 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 20:8
எசேக்கியா ஏசாயாவை நோக்கி: கர்த்தர் என்னைக் குணமாக்குவதற்கும், மூன்றாம்நாளிலே நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போவதற்கும் அடையாளம் என்ன என்றான்.

2 Kings 20:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that the LORD will heal me, and that I shall go up into the house of the LORD the third day?

American Standard Version (ASV)

And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that Jehovah will heal me, and that I shall go up unto the house of Jehovah the third day?

Bible in Basic English (BBE)

And Hezekiah said to Isaiah, What is to be the sign that the Lord will make me well, and that I will go up to the house of the Lord on the third day?

Darby English Bible (DBY)

And Hezekiah said to Isaiah, What [shall be] the sign that Jehovah will heal me, and that I shall go up into the house of Jehovah the third day?

Webster’s Bible (WBT)

And Hezekiah said to Isaiah, What shall be the sign that the LORD will heal me, and that I shall go up into the house of the LORD the third day?

World English Bible (WEB)

Hezekiah said to Isaiah, What shall be the sign that Yahweh will heal me, and that I shall go up to the house of Yahweh the third day?

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hezekiah saith unto Isaiah, `What `is’ the sign that Jehovah doth give healing to me, that I have gone up on the third day to the house of Jehovah?’

2 இராஜாக்கள் 20:8 in English

esekkiyaa Aesaayaavai Nnokki: Karththar Ennaik Kunamaakkuvatharkum, Moontamnaalilae Naan Karththarutaiya Aalayaththirkup Povatharkum Ataiyaalam Enna Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 20