தமிழ்

1 John 2:15 in Tamil

1 யோவான் 2:15
உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை.

1 John 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

American Standard Version (ASV)

Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

Bible in Basic English (BBE)

Have no love for the world or for the things which are in the world. If any man has love for the world, the love of the Father is not in him.

Darby English Bible (DBY)

Love not the world, nor the things in the world. If any one love the world, the love of the Father is not in him;

World English Bible (WEB)

Don’t love the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the Father’s love isn’t in him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Love not ye the world, nor the things in the world; if any one doth love the world, the love of the Father is not in him,

1 யோவான் 2:15 in English

ulakaththilum Ulakaththilullavaikalilum Anpukooraathirungal; Oruvan Ulakaththil Anpukoornthaal Avanidaththil Pithaavin Anpillai.


Read Full Chapter : 1 John 2