தமிழ்

1 John 2:8 in Tamil

1 யோவான் 2:8
மேலும், நான் புதிய கற்பனையையும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன், இது அவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் மெய்யாயிருக்கிறது; ஏனென்றால், இருள் நீங்கிப்போகிறது, மெய்யான ஒளி இப்பொழுது பிரகாசிக்கிறது.

1 John 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

American Standard Version (ASV)

Again, a new commandment write I unto you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shineth.

Bible in Basic English (BBE)

Again, I give you a new law, which is true in him and in you; for the night is near its end and the true light is even now shining out.

Darby English Bible (DBY)

Again, I write a new commandment to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing and the true light already shines.

World English Bible (WEB)

Again, I write a new commandment to you, which is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shines.

Young’s Literal Translation (YLT)

again, a new command I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness doth pass away, and the true light doth now shine;

1 யோவான் 2:8 in English

maelum, Naan Puthiya Karpanaiyaiyum Ungalukku Eluthukiraen, Ithu Avarukkullum Ungalukkullum Meyyaayirukkirathu; Aenental, Irul Neengippokirathu, Meyyaana Oli Ippoluthu Pirakaasikkirathu.


Read Full Chapter : 1 John 2