தமிழ்

2 Corinthians 8:9 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 8:9
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே; அவர் ஐசுவரியமுள்ளவராயிருந்தும், நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐசுவரியவான்களாகும்படிக்கு, உங்கள்நிமித்தம் தரித்திரரானாரே.

2 Corinthians 8:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.

American Standard Version (ASV)

For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might become rich.

Bible in Basic English (BBE)

For you see the grace of our Lord Jesus Christ, how though he had wealth, he became poor on your account, so that through his need you might have wealth.

Darby English Bible (DBY)

For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that for your sakes he, being rich, became poor, in order that *ye* by *his* poverty might be enriched.

World English Bible (WEB)

For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich.

Young’s Literal Translation (YLT)

for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that because of you he became poor — being rich, that ye by that poverty may become rich.

2 கொரிந்தியர் 8:9 in English

nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Kirupaiyai Arinthirukkireerkalae; Avar Aisuvariyamullavaraayirunthum, Neengal Avarutaiya Thariththiraththinaalae Aisuvariyavaankalaakumpatikku, Ungalnimiththam Thariththiraraanaarae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 8