தமிழ்

2 Corinthians 6:10 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:10
துக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாகவும், தரித்திரர் என்னப்பட்டாலும் அநேகரை ஐசுவரியவான்களாக்குகிறவர்களாகவும், ஒன்றுமில்லாதவர்களென்னப்பட்டாலும் சகலத்தையுமுடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்கப்பண்ணுகிறோம்.

2 Corinthians 6:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.

American Standard Version (ASV)

as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and `yet’ possessing all things.

Bible in Basic English (BBE)

As full of sorrow, but ever glad; as poor, but giving wealth to others; as having nothing, but still having all things.

Darby English Bible (DBY)

as grieved, but always rejoicing; as poor, but enriching many; as having nothing, and possessing all things.

World English Bible (WEB)

as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.

Young’s Literal Translation (YLT)

as sorrowful, and always rejoicing; as poor, and making many rich; as having nothing, and possessing all things.

2 கொரிந்தியர் 6:10 in English

thukkappadukiravarkal Ennappattalum Eppoluthum Santhoshappadukiravarkalaakavum, Thariththirar Ennappattalum Anaekarai Aisuvariyavaankalaakkukiravarkalaakavum, Ontumillaathavarkalennappattalum Sakalaththaiyumutaiyavarkalaakavum Engalai Vilangappannnukirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6