தமிழ்

Acts 3:6 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 3:6
அப்பொழுது பேதுரு: வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்திலில்லை; என்னிடத்திலுள்ளதை உனக்குத் தருகிறேன்; நசரேயனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி;


அப்போஸ்தலர் 3:6 in English

appoluthu Paethuru: Velliyum Ponnum Ennidaththilillai; Ennidaththilullathai Unakkuth Tharukiraen; Nasaraeyanaakiya Yesukiristhuvin Naamaththinaalae Nee Elunthu Nada Entu Solli;


Read Full Chapter : Acts 3