தமிழ்

Acts 4:7 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:7
பிரதான ஆசாரியனுடைய குடும்பத்தார் யாவரும் எருசலேமிலே கூட்டங்கூடி, அவர்களை நடுவே நிறுத்தி, நீங்கள் எந்த வல்லமையினாலே இதைச் செய்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள்.

Acts 4:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when they had set them in the midst, they asked, By what power, or by what name, have ye done this?

American Standard Version (ASV)

And when they had set them in the midst, they inquired, By what power, or in what name, have ye done this?

Bible in Basic English (BBE)

Then sending for Peter and John, they said, By what power and in whose name have you done this?

Darby English Bible (DBY)

and having placed them in the midst they inquired, In what power or in what name have *ye* done this?

World English Bible (WEB)

When they had stood them in the middle of them, they inquired, “By what power, or in what name, have you done this?”

Young’s Literal Translation (YLT)

and having set them in the midst, they were inquiring, `In what power, or in what name did ye do this?’

அப்போஸ்தலர் 4:7 in English

pirathaana Aasaariyanutaiya Kudumpaththaar Yaavarum Erusalaemilae Koottangaூti, Avarkalai Naduvae Niruththi, Neengal Entha Vallamaiyinaalae Ithaich Seytheerkal Entu Kaettarkal.


Read Full Chapter : Acts 4