தமிழ்

2 Corinthians 6:12 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:12
எங்கள் உள்ளம் உங்களைக்குறித்து நெருக்கமடையவில்லை உங்கள் உள்ளமே எங்களைக்குறித்து நெருக்கமடைந்திருக்கிறது.

2 Corinthians 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.

American Standard Version (ASV)

Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own affections.

Bible in Basic English (BBE)

It is not our feelings to you which are narrow, but yours to us.

Darby English Bible (DBY)

Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your affections;

World English Bible (WEB)

You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections.

Young’s Literal Translation (YLT)

ye are not straitened in us, and ye are straitened in your `own’ bowels,

2 கொரிந்தியர் 6:12 in English

engal Ullam Ungalaikkuriththu Nerukkamataiyavillai Ungal Ullamae Engalaikkuriththu Nerukkamatainthirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6